Germà Garcia

Sobre Germà Garcia

Dr. Germà Garcia. El Port de Sagunt 1964.

Catedràtic de Física de la Universitat Jaume I de Castelló.

Investigador principal de l’Institut de Materials Avançats, Universitat Jaume I.

En cienciaprop®

Fotovoltaica. ¿Qué si no? — 28/02/2020